Kontakt
Våga tro på en bättre morgondag - Det gör vi!

SnackaNu

Fröjdenborgsgatan 5
261 38 Landskrona 0790-286 575

Swishnummer

123 505 21 21

Bankgiro

5389-0067

Jag vill få kontakt med SnackaNu!

SnackaNu vision och idé

 

Vår Vision 

Vår vision är att alla människor ska känna en meningsfullhet och delaktighet genom ett socialt, hållbart och integrerande samhälle.

Vi finns för att lyssna, stötta och hjälpa utan att döma. Få tankarna lite klarare och problemen lite mindre - samtidigt som vi utövar metoder för att stärka dig som individ genom att bli din egen ledare.

Idé

SnackaNu är en förening och grundandes 2018 när Sanela Cizmovic förstod att allt fler människor behöver en coach i sitt liv. Många behöver någon som lyssnar, kan vägleda och uppmuntra. 

Ensamheten i Sverige breder ut sig och Covid-19 har inte förbättrat detta. Tvärtom. 

Du behöver snacka med andra, öppna upp och märka att alla inte är så självsäkra som det verkar. Där inne finns en önskan om att må bra. Detta vill SnackaNu arbeta med och därför startade SnackaNu upp sin förening 2018 och har under åren hjälpt många människor både barn, ungdomar och vuxna till ett bättre mående och meningsfullare liv.