Detta erbjuder vi hos SnackaNu

Coachning, rådgivning, livs- och karriärplanering

Individanpassad Coachning/Rådgivning

Medlemsavgift

200 kr /år 

Fysiska möten


Vi träffas på ett första möte och diskuterar hur vi kan gå vidare i din personliga utveckling och ditt välmående

Vi utgår från din livssituation och om du vill gå vidare och få hjälp genom oss gör vi en handlingsplan tillsammans. 

Vi hjälps åt så att du får en bättre självkänsla och vid behov bryta negativa mönster. 

500 kr / 5 ggr första gången gratis

Digitala samtal

Ibland har man inte tiden att komma iväg från hemmet för att prata med någon och då finns vi här för dig. Hör av dig till oss för att boka ett digitalt samtal med samma förutsättningar som i det fysiska mötet. 500 kr / 5 ggr första gången gratis

Företagsrådgivning och coachning


Har du medarbetare på ditt företag som behöver coachning, eller kanske en arbetsgrupp som behöver vägledning och motivation?

Visar medarbetarundersökningarna dåliga resultat, men du har brist på idéer hur ni kan gå vidare med resultaten?

Vill ni att vi utför en medarbetarundersökning med individuella samtal?

Kontakta oss så skickar vi en offert!

Vi arbetar även med individuell coachning och uppföljning på företag.

Vi strävar efter att du och dina medarbetare ska få en bra arbetsmiljö och nå era resultat tillsammans.

Arbetet är konfidentiellt och de samtal vi utför med medarbetare är sekretessbelagda. Vi tittar på helheten och vad alla kan bidra med för att öka förståelsen för varandra och känna samhörighet. 

Begär in en offert redan idag!Jag vill att SnackaNu kontaktar mig: