Behöver du coachning? Kontakta oss på SnackaNU

Detta erbjuder vi!

Medlemsavgift

200 kr /år 

Individuella möten (för medlemmar)


Vi träffas på ett första möte och diskuterar hur vi kan gå vidare i din personliga utveckling och ditt välmående

Vi utgår från din livssituation och om du vill gå vidare och få hjälp genom oss gör vi en handlingsplan tillsammans. 

Vi hjälps åt så att du får en bättre självkänsla och vid behov bryta negativa mönster. 

500 kr / 5 ggr första gången gratis

Gruppsamtal (för medlemmar)

Gruppsamtal där vi pratar med andra med liknande behov tex föräldrar till barn med särskilda behov. 

Digitala samtal (för medlemmar)

Ibland har man inte tiden att komma iväg från hemmet för att prata med någon och då finns vi här för dig. Hör av dig till oss för att boka ett digitalt samtal med samma förutsättningar som i det fysiska mötet. 500 kr / 5 ggr första gången gratis

Företagsrådgivning och coachning


Har du medarbetare på ditt företag som behöver coachning, eller kanske en arbetsgrupp som behöver vägledning och motivation?

Visar medarbetarundersökningarna dåliga resultat, men du har brist på idéer hur ni kan gå vidare med resultaten? 

Vi arbetar även med individuell coachning på företag.

Vi strävar efter att du och dina medarbetare ska få en bra arbetsmiljö och nå era resultat tillsammans.

De samtal vi utför med medarbetare är sekretessbelagda. Vi tittar på helheten och vad alla kan bidra med för att öka förståelsen för varandra och känna samhörighet. 

Kontakta oss redan idag!Jag vill att SnackaNu kontaktar mig:

Behöver du individuell coachning? Känner du dig ensam och isolerad? Kontakta oss på SnackaNU