SnackaNu
Arbetar för ökad gemenskap, förebygga utanförskap och psykisk ohälsa

Behöver du prata med någon? 


SnackaNu arbetar för en ökad gemenskap , förebygga utanförskap och isolering och på så sätt förebygga och minska psykisk ohälsa. Detta i form av individuell coachning, gemensamma aktiviteter samt samtals café som är gruppanpassade efter olika behov. De som arbetar på SnackaNu har bred erfarenhet och utbildning i motiverande samtal samt inom livs och karriärplanering. 

  Kontakta oss

Må bättre i 5 steg

1. Första steget till ett bättre välmående är att stanna upp och se vad är det som stressar just dig vad som får dig att må dåligt. 

2. Lyssna på din kropp

3. Reflektera över hur du mår

4. Prioritera DIG

5. Våga ta hjälp! Kontakta oss om du behöver vägledning

Alla enskilda samtal behandlas med sekretess för din trygghet. Vi följer givetvis GDPR och alla är välkomna till SnackaNu.