SnackaNu
Coachning - Rådgivning  - Föreläsningar - Samtalscafé

Behöver du prata med någon så erbjuder vi även samtal via telefon.

SnackaNu

SnackaNu är en förening som arbetar med coachning, föreläsningar och aktiviteter för en bättre gemenskap!

Vår vision är att alla människor ska känna en meningsfullhet och delaktighet genom ett socialt, hållbart och integrerande samhälle. 

Vi arbetar med coachning i olika sammanhang. Det kan vara i familjen, skolan eller arbetslivet. 

Vi samarbetar med andra organisationer, företag och föreningar för att coacha, föreläsa och inspirera till människors förmåga till självledarskap och demokratiska rättigheter. 

Vi finns för att lyssna, stötta och hjälpa utan att döma. Få tankarna lite klarare och problemen lite mindre  - samtidigt som vi utövar metoder för att stärka individen genom att leda sig själv. 

Vi träffas enskilt eller i grupp och  hjälper dig att bli den bästa versionen av dig själv. 

Alla enskilda samtal behandlas med sekretess för din trygghet. Vi följer givetvis GDPR och alla är välkomna till SnackaNu.  


Hjälper dig att hjälpa dig själv.

Ta kontakt med oss på SnackaNu redan idag!